Google Earth Engine

From PUBLIC-WIKI
Jump to navigation Jump to search

English version

סדנת היכרות עם Google Earth Engine ושימושים בחישה מרחוק ואקלים

GEE היא פלטפורמה ענן חינמית הכוללת נתונים מלוויינים ומודלים רבים המאפשרת תצוגה ועיבוד מהיר ויעיל של נפח נתונים רב.
הנתונים הגולמיים ותוצרי העיבוד ניתנים להורדה כך שניתן לעבוד עליהם גם בכלים אחרים.
הסדנה מותאמת במיוחד לחוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים המעוניינים לעבוד עם נתוני חישה מרחוק ובעלי ניסיון בשפת תכנות כלשהי.

מועד ומיקום הסדנה

הסדנה תתקיים ביום ראשון ה 4 ליוני באוניברסיטת בר אילן בבניין דהאן (505) כיתה 202

לוח זמנים

 • 09:30 - 10:00 התכנסות
 • 10:00 - 10:15 זיוון יואש פתיחה
 • 10:15 - 11:00 איתמר לנסקי חישה מרחוק על קצה המזלג
 • 11:00 - 11:30 שילה שיף הצגת עבודות (מאמרים) שעשו שימוש ב GEE והדגמת קוד
 • 11:30 - 11:45 הפסקה
 • 11:45 - 13:15 שילה שיף יסודות GEE בסביבת JavaScript
 • 13:15 - 14:00 הפסקת צהריים
 • 14:00 - 15:15 רוני דרורי דינמיקה של צומח מעוצה בישראל
 • 15:15 - 15:45 הפסקה
 • 15:45 - 17:45 רוני דרורי דוגמאות מתקדמות ב GEE, בהתאם לתחומי העיניין של הקהל
 • 17:45 - 18:00 הפסקה
 • 18:00 - 18:30 ירון מיכאל הדגמת שימוש ב GEE בסביבת Python

איש קשר

שילה שיף

אימייל: shilosh@gmail.com

מידע חשוב

השתתפות בסדנה אינה כרוכה בתשלום אולם חובה להירשם כאן (מספר המקומות מוגבל).

לוגו

 • Error creating thumbnail: File missing
  VI-SEEM
 • Error creating thumbnail: File missing
  אוניברסיטת בר אילן
 • המארג
 • מחב"א